DocJax - Docs right everywhere

Search Result

51 results found for 'van xuoi ve ngay 20/11'

ke hoach hoi thi van nghe chao mung 20-11.doc - Trường Đại học ...
Powered by Google
5 Tháng Mười Một 2013 ... Mục đích: - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 ... Thể loại: Xã luận, thơ, truyện ngắn, văn xuôi, cảm nhận…… 4.3.
Size: Unknown
www.pdu.edu.vn

Preview It Love It Download It

tải file - Thành Đoàn TP.HCM
Powered by Google
Thực hiện kế hoạch số 337 KH/TWĐTN ngày 11/11/2011 của Ban Bí thư Trung ... Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở trực thuộc tăng cường tuyên truyền, vận độ ng, ... Thể loại: Văn xuôi; Nội dung: Viết về thầy cô giáo, người thân, đồng nghiệp , bạn bè là ... Thời gian nhận bài từ tháng 20/11/2011 đến hết ngày 20/4/2012.
Size: Unknown
www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Thế hệ Hồ Chí Minh
Powered by Google
M. mừng quá, cứ muốn đọc mãi thôi. Hai là ngày ... Ngày 20-11-1964: Hôm nay là ngày lễ Nhà giáo yêu nước. M. được ... Muốn đạt được kết quả tốt trong học tập, M. cần tập trung tư tưởng cao độ, đào sâu suy nghĩ, lật ngược, lật xuôi vấn đề.
Size: Unknown
www.binhduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

CV 114_GD_TD_2151020.. - Đại học Huế
Powered by Google
20/11/2012) và hướng tớ1` kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo Giáo dục & ... tính nhân văn, niềm tin yêli và hướng tớÍ những điều tốt đẹp hơn trong cuộc ... Lời đầu thư, thay mặt Ban Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân .... Tác phẩm dự thi được viết theo thể toại văn xuôi, truyện, ký, phón g sự, tàn Văn, thư,.
Size: Unknown
hueuni.edu.vn

Preview It Love It Download It

2012_10_12_Cuoc thi viet co giao cua toi - ĐH Giáo dục
Powered by Google
12 Tháng Mười 2012 ... BAO GIAO Dục & THỜI ĐẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... 20/11/2012) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo Giáo dục & ... Tác phẩm dự thi được v_iết theo thể loại văn xuôi, truyện, ký, phóng sự, tàn văn, thư,.
Size: Unknown
www.education.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được ...
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Hải Dương, ngày 19 tháng 9 năm 2011 ... Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ... Tin, bài dịch xuôi: Dịch tổng thuật từ một hay nhiều nguồn tin tiếng nước ngoài; ...
Size: Unknown
sotttt.haiduong.gov.vn

Preview It Love It Download It

upload/files/Noi dung va The le cuoc thi.pdf
Powered by Google
nhirng hi sinh gian kh6 cua nhtmg nguoi ngay dem bao v~ mau xanh cho dfttmroc. ... Bai viet du thi sir dung cac thS loai bao chi, van xuoi; dung IUQ' Ilgkhoang ... + Chung khao, t6ng kSt: 1011112014- 20/11/2014: Chon ra 11 tac pham dat giai ...
Size: Unknown
vnff.mard.gov.vn

Preview It Love It Download It

Dowload - Trường Đại Học Điện Lực
Powered by Google
Số;Ấozầ /TNĐHĐL Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011. I THÔNG BÁO` 1 A ... trường Đại học Điện lực gắn với Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. ... Thể loại Văn xuôi, phóng sự, tuỳ bút, truyện ngắn, thơ, tranh, ảnh nghệ thuật,.
Size: Unknown
www.epu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.