DocJax - Docs right everywhere

Search Result

4,380 results found for 'trang bia bai tieu luan'

Mẫu trang bìa ngoài bài tập lớn hoặc tiểu luận.doc - Viện đào tạo ...
Powered by Google
Mẫu trang bìa ngoài (chính) của bài tập lớn hoặc tiểu luận khổ A4 (210 x 297 mm ). TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM. VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC.
Size: Unknown
sdh.vimaru.edu.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn trình bày tiểu luận ngành Luật
Powered by Google
Tiểu luận tốt nghiệp là một báo cáo khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất là chuyển tải thông ... Vì thế, hình thức trình bày Tiểu luận phải có hệ thống, rõ ràng và súc tích để người đọc cảm thấy thú vị và dễ hiểu. ... Trang bìa (bìa cứng).
Size: Unknown
ctc.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN/ ĐỒ ÁN/ TIỂU LUẬN/ BÁO CÁO
Powered by Google
Độ dài đồ án, báo cáo, tiểu luận: tối đa 30 trang (không tính phụ lục) ... Trang bìa (trình bày theo mẫu của trường – Tên trường, logo, tên khoa, đề tài, SV thực ... nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự ...
Size: Unknown
it.dntu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Xem file chi tiết - Khoa Sau đại học - Đại học Thương mại
Powered by Google
Tiểu luận tổng quan đề tài luận án tiến sĩ là một công trình khảo sát, nghiên cứu của NCS về các công trình nghiên cứu ... Mẫu: Trang bìa của Chuyên đề Tiến sĩ.
Size: Unknown
saudaihoc.vcu.edu.vn

Preview It Love It Download It

đính kèm - Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh
Powered by Google
TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo, có xác nhận của CBHD và Trưởng Tiểu ban vào trang phụ bìa, sau đó nộp cho phòng ĐT Sau đại học 1 quyển. ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Size: Unknown
www.hcmus.edu.vn

Preview It Love It Download It

tại đây - Trang chủ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Powered by Google
12 Tháng 4 2012 ... Trang bìa chính thiết kế theo mẫu quy định (Phụ lục 1); ... (alphabet) những ký hiệu và chữ viết tắt trong khóa luận để người đọc tiện tra cứu;.
Size: Unknown
ulis.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Powered by Google
[Trang bìa (đầu)]. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM. KHOA NGỮ VĂN. TÊN TIỂU LUẬN[1]. (Bài tiểu luận kết thúc học phần). Học phần: XYZ[ 2].
Size: Unknown
www.ued.edu.vn

Preview It Love It Download It

MẪU 1 Mẫu trang bìa 1 - Trường Đại học Hồng Đức
Powered by Google
NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÀI LUẬN BAO GỒM. 1. ... Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh. 3. .... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Size: Unknown
www.hdu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.