DocJax - Docs right everywhere

Search Result

102,000 results found for 'quy trinh dai hoi cong doan'

những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp - Trung tâm ...
Powered by Google
Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội; bổ sung phương hướng nhiệm vụ và chương trình hoạt động của công đoàn. - Tham gia xây dựng văn kiện đại hội  ...
Size: Unknown
tu.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
Powered by Google
I. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ... phải được chuẩn bị tốt và bảo đảm đúng quy trình nguyên tắc của Đại hội Đoàn. ..... + Đọc báo cáo Đại hội và phương hướng nhiệm kỳ đến (do Bí thư trình bày, ...
Size: Unknown
eis.ictu.edu.vn

Preview It Love It Download It

báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng ...
Powered by Google
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ... II/ Chương trình Đại hội: .... giới thiệu đề cử ng ười vào BCH thì đọc danh sách các tổ đề cử và hỏi xem còn ai có ý kiến gì khác?
Size: Unknown
www.izabacninh.gov.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI - Trang chủ
Powered by Google
4 Tháng Ba 2014 ... Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã thông qua ... hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc; người được ..... -Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.
Size: Unknown
congdoan.hou.edu.vn

Preview It Love It Download It

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN - Đoàn Sở Lao động
Powered by Google
Kính thưa quý vị đại biểu, để mở đầu cho chương trình đại hội hôm nay, Chi đoàn . ... đoàn viên thanh niên đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do cho dân tộc. ..... đại hội, trên đây tôi vừa thông qua tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết công tác ...
Size: Unknown
doansoldtbxhhcm.com

Preview It Love It Download It

Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Trang chính
Powered by Google
Hướng dẫn Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2010 - 2012. ... CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ... Để thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung đại hội theo quy định, Ban chấp hành Công đoàn (BCH CĐ) .... hành trình trước đại hội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên ...
Size: Unknown
congdoan.hcmuaf.edu.vn

Preview It Love It Download It

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN - Đề xuất biểu mẫu - Học viện ...
Powered by Google
4. Đoàn Chủ tịch công bố chương trình đại hội. 5. Các đơn vị bạn chúc mừng ( nếu có). 6. BCH nhiệm kỳ cũ đọc báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động ...
Size: Unknown
sv.vaa.edu.vn

Preview It Love It Download It

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Powered by Google
Thay mặt Đoàn chủ tịch lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Xin mời ... Được sự phân công của Đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin phép được thông qua chươing trình làm việc của Đại hội. ... (sau khi đọc xong đ/c ........ điều hành tiếp):.
Size: Unknown
tinhdoanbg.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.