DocJax - Docs right everywhere

Search Result

101,000 results found for 'quy trinh dai hoi cong doan'

những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp - Trung tâm ...
Powered by Google
Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội; bổ sung phương hướng nhiệm vụ và chương trình hoạt động của công đoàn. - Tham gia xây dựng văn kiện đại hội  ...
Size: Unknown
tu.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Cac mau kem theo Huong dan 31 cua Cong doan Truong.doc
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội. 4 ... Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu Công đoàn cấp trên (nếu có). 9.
Size: Unknown
www.vfu.edu.vn

Preview It Love It Download It

HD238_TLD.doc - Trang chủ
Powered by Google
4 Tháng Ba 2014 ... Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã thông qua ... Đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam theo quy định tại Điều 1, bao gồm: ... chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc; người được uỷ ... -Xuất trình thẻ đoàn viên khi: chuyển sinh hoạt công đoàn; tham gia các ...
Size: Unknown
congdoan.hou.edu.vn

Preview It Love It Download It

báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng ...
Powered by Google
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ... II/ Chương trình Đại hội: .... giới thiệu đề cử ng ười vào BCH thì đọc danh sách các tổ đề cử và hỏi xem còn ai có ý kiến gì khác?
Size: Unknown
www.izabacninh.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
Powered by Google
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Cần Thơ ... Thống nhất tên gọi là: Đại hội đại biểu Công đoàn …(ghi tên ... 7- Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí… phục vụ Đại hội. III.
Size: Unknown
www.ldldct.org.vn

Preview It Love It Download It

hướng dẫn tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn bộ phận tiến ...
Powered by Google
24 Tháng Ba 2015 ... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; Thông tri số ... về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở. .... chương trình hoạt động công đoàn Trường phù hợp với thực tế của từng đơn vị, đáp ứng đòi hỏi, nguyện vọng của đông đảo CBVC-LĐ.
Size: Unknown
congdoan.hcmuaf.edu.vn

Preview It Love It Download It

HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
Powered by Google
I. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ... phải được chuẩn bị tốt và bảo đảm đúng quy trình nguyên tắc của Đại hội Đoàn. ..... + Đọc báo cáo Đại hội và phương hướng nhiệm kỳ đến (do Bí thư trình bày, ...
Size: Unknown
eis.ictu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Chuong trinh hoat dong Cong doan nam 2013.doc - Trường Đại học ...
Powered by Google
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC.
Size: Unknown
www.quangbinhuni.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.