DocJax - Docs right everywhere

Search Result

80,800 results found for 'mau so nhat ky chung tu'

PHỤ LỤC SỐ 03 - Bộ Tư pháp
Powered by Google
Tên Sổ. Ký hiệu mẫu sổ. 1. Sổ nhật ký chung. Mẫu S01- THA. 2. Sổ cái. Mẫu S02- THA. 3. Sổ quỹ tiền mặt. Mẫu S03- THA. 4. Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Size: Unknown
moj.gov.vn

Preview It Love It Download It

Kế toán tổng hợp trên Fast Accounting Online
Powered by Google
Chứng từ ghi sổ. - Nhật ký - sổ cái. - Nhật ký chứng từ. Hình thức nhật ký chung có các mẫu sổ sách kế toán sau: - Nhật ký chung. - Các nhật ký chuyên dùng: ...
Size: Unknown
faonline.vn

Preview It Love It Download It

Phần thứ ba – Chế độ chứng từ kế toán
Powered by Google
Chữ trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với ... Sổ đăng ký mẫu chữ phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Giám đốc ...
Size: Unknown
www.vinhphuc.gov.vn

Preview It Love It Download It

2- Mẫu chứng từ kế toán
Powered by Google
Số giờ của ngày thứ bảy,. chủ nhật. Số giờ của ngày,. lễ, tết. Số giờ làm đêm. A. B. 1. 2 ... 31. 32 .... đã làm. Thời gian làm thêm. Đơn. giá. Thành. tiền. . tên. Từ. Đến. Tổng số. giờ. giờ. giờ. A. B .... Mã ĐVQHNS:.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Size: Unknown
www.dct.udn.vn

Preview It Love It Download It

Ban hành Chế độ kế - Sở Tài Chính
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: 19/2006/QĐ- .... thống nhất và phải giống với chữ đã đăng theo quy định, trường hợp không đăng chữ thì chữ ... đơn vị duyệt theo quy định trong từng mẫu chứng từ (nếu có);. - Phân loại, sắp  ...
Size: Unknown
www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn

Preview It Love It Download It

Download phụ lục đính kèm thông tư 64/2013/TT-BTC - Misa
Powered by Google
03 tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn. ... 5- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm: ... Ví dụ: hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 ..... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Size: Unknown
www.misa.com.vn

Preview It Love It Download It

Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .... Công văn đăng sử dụng chứng từ khấu trừ tự in (theo mẫu đính kèm Thông tư này). ... 2- Tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ khi sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá ...
Size: Unknown
www.iebr.ac.vn

Preview It Love It Download It

bai_giang_mo_phong_so_ke_toan_vietnam.pdf - Hutech
Powered by Google
Nhà nước quy định thống nhất về quy cách mẫu biểu, chỉ tiêu phản ánh, phương .... tế, tài chính phát Sinh đến phải được ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự .... Cách sửa: Dùng mực đó gạch bỏ chỗ ghi sai (Vẫn đọc được nội dung), sau đó ...
Size: Unknown
www.hutech.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.