DocJax - Docs right everywhere

Search Result

12,200 results found for 'mẫu tờ trình xin kinh phí'

Hướng dẫn lập đề án và thủ tục thanh quyết toán kinh phí khuyến ...
Powered by Google
Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí khuyến công (theo mẫu) ... Các đề án trình phải đảm bảo tính thực tiễn, khả thi, đáp ứng các yêu cầu xã hội, nhu cầu của thị trường, ...
Size: Unknown
www.quangngai.gov.vn

Preview It Love It Download It

NMPRP2 - PIM - CDBC Phu luc VN FINAL.doc - Trang chủ
Powered by Google
BIỂU SỐ 6 – TỜ TRÌNH XIN THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN. BIỂU SỐ 7 ... BIỂU SỐ 8 – MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ. BIỂU SỐ 9 .... Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn giúp thôn bản/Nhóm hộ sản xuất các mặt hàng thủ công, nông lâm nghiệp. ..... Biên bản đã được đọc cho mọi người cùng nghe và thống nhất nội dung.
Size: Unknown
giamngheo.mpi.gov.vn

Preview It Love It Download It

(Đính kèm tờ trình xin thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư)
Powered by Google
(Đính kèm tờ trình xin thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư) ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .......... ... Kính gửi: (cơ quan quyết định đầu tư) ... Chi phí xây dựng:.
Size: Unknown
www.yenbai.gov.vn

Preview It Love It Download It

File đính kém - Bắc Ninh
Powered by Google
Mẫu 01. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VIệt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đơn đề nghị ... Tôi xin chân thành cảm ơn! Địa danh ..... Tờ trình. V/v Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, (hoặc xây mới) nhà ở từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2012. Kính gửi:  ...
Size: Unknown
www.izabacninh.gov.vn

Preview It Love It Download It

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc - Chi cục ...
Powered by Google
24 Tháng Bảy 2014 ... "SỞ NỘI VỤ ị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: Á/ 42 /TTr-SNV Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2014. TỜ TRÌNH. Về việc xin kinh phí tổchức ...
Size: Unknown
ccvtlt.snv.binhdinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI THỦ TỤC HÀNH ... - Lào Cai
Powered by Google
Mẫu 1. 2. Cấp giấy phép xây dựng tạm. Mẫu số 2. 3. Đơn xin xin gia hạn giấy phép xây dựng. (sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị đơn .... Kính đơn. (Mẫu 1). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Mẫu biểu - Đại học Y Hà Nội
Powered by Google
TCCB.03. Mẫu tờ trình BGH phê duyệt tổ chức buổi gặp mặt (kèm nội dung dự trù kinh phí) ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. TỜ TRÌNH. (Về việc chi kinh phí gặp mặt CBVC nghỉ hưu tháng ....năm ; CB thôi giữ chức vụ) ... Xin trân trọng cảm ơn.
Size: Unknown
hmu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội - Mẫu
Powered by Google
Trình tự thực hiện: Các bước ... Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội -. Mẫu số ...
Size: Unknown
dichvucong.hungyen.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.