DocJax - Docs right everywhere

Search Result

11,600 results found for 'mẫu tờ trình xin kinh phí'

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc - Chi cục ...
Powered by Google
24 Tháng Bảy 2014 ... "SỞ NỘI VỤ ị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Số: Á/ 42 /TTr-SNV Bình Định, ngày 30 tháng 6 năm 2014. TỜ TRÌNH. Về việc xin kinh phí tổchức ...
Size: Unknown
ccvtlt.snv.binhdinh.gov.vn

Preview It Love It Download It

to trinh Vv xin tiep khach nuoc ngoai.doc - Đại Học Cửu Long
Powered by Google
MẪU XIN TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TÊN ĐƠN VỊ) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ... TỜ TRÌNH ... Kính gửi: Ban Giám hiệu. ... ( điền tên đơn vị), xin kính trình Ban Giám hiệu xét duyệt việc tiếp khách với nội dung như sau: 1. ... Kinh phí chiêu đãi (nếu không có chiêu đãi có thể bỏ qua phần này).
Size: Unknown
mku.vn

Preview It Love It Download It

93/TTr-UBND - UBND huyện Tuy An
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Tuy An, ngày 04 tháng 7 năm 2014. TỜ TRÌNH. V/v Xin kinh phí hỗ trợ chống hạn lúa Hè thu ... Công trình cấp nước xã An Xuân nâng cấp sửa chữa máy bơm và tuyến ống từ hồ Suối Bướm đến thôn Xuân Lộc,  ...
Size: Unknown
tuyan.phuyen.gov.vn

Preview It Love It Download It

Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức
Powered by Google
Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức. a) Trình tự ... + Tờ trình xin cấp kinh phí đào tạo cho CBCC;. + Thông ... i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
Size: Unknown
www.haugiang.gov.vn

Preview It Love It Download It

Hướng dẫn lập đề án và thủ tục thanh quyết toán kinh phí khuyến ...
Powered by Google
Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí khuyến công (theo mẫu) ... Đối với những đề án đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ… cần ...
Size: Unknown
www.quangngai.gov.vn

Preview It Love It Download It

về việc xin bổ sung kinh phí tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 55 năm Cuộc
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số: SđS /TTr- VP. Tây Trà, ngày*¿4 thảng 8 năm 20 ỉ4. TỜ TRÌNH về việc xin bổ sung kỉnh phí tể chức Tọa đàm Kỷ niệm. 55 năm ...
Size: Unknown
taytra.quangngai.gov.vn

Preview It Love It Download It

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức – lao động
Powered by Google
-Xin chủ trương tổ chức đào tạo , ,. 4. theo kế hoạch. ... Duyệt chủ trương và kinh phí ' Lanh đạo Chĩ - TỜ trình 02 Íqga? SLĨu khí .... TT Tên Biểu mẫu Mã hoá Nơi lưu Thời gian lưu. 1. ... THANH PHO HO CẸI MINH Đôc Lâp - Tư do - Hth phúc.
Size: Unknown
chicucthuyhcm.org.vn

Preview It Love It Download It

NMPRP2 - PIM - CDBC Phu luc VN FINAL.doc
Powered by Google
BIỂU SỐ 6 – TỜ TRÌNH XIN THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN. BIỂU SỐ 7 ... MẪU BIÊN BẢN HỌP THÔN BÌNH XÉT HỒ SƠ CHÀO GIÁ. MẪU SỐ 05. .... Hỗ trợ kinh phí thuê tư vấn giúp thôn bản/Nhóm hộ sản xuất các mặt hàng thủ công, nông lâm nghiệp. ..... Biên bản đã được đọc cho mọi người cùng nghe và thống nhất nội dung.
Size: Unknown
giamngheo.mpi.gov.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.