DocJax - Docs right everywhere

Search Result

9,640 results found for 'luat nhay cao'

+ GDTC_42_53_DC CT HP Nhay cao K30 (Lan).doc
Powered by Google
Luật thi đấu và phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài môn nhảy cao. 5. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn nhảy cao: 5.1. Nhảy cao kiểu: “Bước qua”. 5.2.
Size: Unknown
www.hdu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Luật Điền kinh - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Powered by Google
Nhảy cao. Điều 172. Nhảy sào. Điều 173. Nhảy xa. Điều 174. Nhảy tam cấp ... Rất mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau Luật Điền kinh ngày càng được ...
Size: Unknown
dhsptn.edu.vn

Preview It Love It Download It

Ly Thuyet Nhay Xa.doc - Giáo Dục Thể Chất- Quốc Phòng
Powered by Google
Sự thay đổi về luật thi đấu cũng là yếu tố tác động mạnh đến sự tiến bộ và thay ... Để đạt thành tích cao trong nhảy xa, VĐV cần có tầm vóc tốt, có trình độ cao về ...
Size: Unknown
gdtcqp.duytan.edu.vn

Preview It Love It Download It

tải về - Liên đoàn điền kinh Việt Nam
Powered by Google
THANH PHQ HO CHI MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... 10.000m, 3.000111 CNV, 10.0001n đi bộ, Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy ba bước, ... Luật thi đấu:.
Size: Unknown
www.dienkinh.vn

Preview It Love It Download It

DKinhCS
Powered by Google
... học tập và thi đấu ở các giải từ phong trào đến đỉnh cao, biết độc lập giảng dạy và tự nâng cao trình độ. .... Luật thi đấu Điền Kinh (2009), Liên đoàn điền kinh Việt Nam, NXB TDTT. 6. ..... + Kỹ thuật trên không và tiếp đất nhảy cao “úp bụng ”.
Size: Unknown
upes3.edu.vn

Preview It Love It Download It

DKinhPT - Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng
Powered by Google
... các giải từ phong trào đến đỉnh cao, biết độc lập giảng dạy và tự nâng cao trình độ. ... Luật thi đấu Điền Kinh (2009), Liên đoàn điền kinh Việt Nam, NXB TDTT4. ... Chạy ngắn. 2. Ném lựu đạn; 6. Đẩy tạ. 3. Nhảy xa; 7. Lý thuyết. 4. Nhảy cao.
Size: Unknown
upes3.edu.vn

Preview It Love It Download It

Điền kinh 1
Powered by Google
Tên môn học: Điền kinh I (chạy cự ly trung bình – nhảy cao kiểu úp bụng). - Mã môn học: .... 4.1 Phương pháp giảng dạy nhảy cao kiểu nghiêng mình. 02. 02. Đọc học liệu 6.1.1, ... 6.2.4 Uỷ ban TDTT, ( hiện hành) Luật điền kinh, NXB TDTT. 7.
Size: Unknown
www.hpu2.edu.vn

Preview It Love It Download It

ĐIỀN KINH V (Nhảy cao kiểu lƣng qua xà – ném đĩa – ném lao ...
Powered by Google
phương pháp lập kế hoạch huấn luyện điền kinh, kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng ... 1.4. Luật, phương pháp tổ chức, trọng tài các môn ném đẩy. 06 Đọc học liệu.
Size: Unknown
www.hpu2.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.