DocJax - Docs right everywhere

Search Result

9,330 results found for 'luat nhay cao'

+ GDTC_42_53_DC CT HP Nhay cao K30 (Lan).doc
Powered by Google
Luật thi đấu và phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài môn nhảy cao. 5. Phương pháp giảng dạy kỹ thuật môn nhảy cao: 5.1. Nhảy cao kiểu: “Bước qua”. 5.2.
Size: Unknown
www.hdu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Ly Thuyet Nhay Xa.doc - Trung Tâm Giáo dục Thể Chất - Quốc Phòng
Powered by Google
Sự thay đổi về luật thi đấu cũng là yếu tố tác động mạnh đến sự tiến bộ và thay ... Để đạt thành tích cao trong nhảy xa, VĐV cần có tầm vóc tốt, có trình độ cao về ...
Size: Unknown
gdtcqp.duytan.edu.vn

Preview It Love It Download It

DKinhCS - Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng
Powered by Google
... và thi đấu ở các giải từ phong trào đến đỉnh cao, biết độc lập giảng dạy và tự nâng cao trình độ. ... Khả năng tư duy sáng tạo, tự nghiên cứu tài liệu để không ngừng nâng cao trình độ, vươn .... Luật thi đấu Điền Kinh (2009), Liên đoàn điền kinh Việt Nam, NXB TDTT ..... + Kỹ thuật trên không và tiếp đất nhảy cao “úp bụng ”.
Size: Unknown
upes3.edu.vn

Preview It Love It Download It

tại đây - Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Powered by Google
Nhảy cao. Điều 172. Nhảy sào. Điều 173. Nhảy xa. Điều 174. Nhảy tam cấp ... Rất mong bạn đọc góp ý để lần xuất bản sau Luật Điền kinh ngày càng được ...
Size: Unknown
dhsptn.edu.vn

Preview It Love It Download It

GDTC.doc
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... biết thi đấu môn thể thao tự chọn theo đúng điều luật đã quy định, biết ứng dụng ở mức nhất ... Kỹ thuật nhảy cao “Nằm nghiêng”.
Size: Unknown
spu.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

TẢI VỀ - Liên đoàn điền kinh Việt Nam
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hà Nội, ngày 17 ... Ngày thứ hai: 110m rào (0,991m ), nhảy cao, ném 1ao (800gr), 1000m). 2. Nữ: (24 nội dung) ... Áp dụng luật thi đấu Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm. 2010 và điều lệ thi  ...
Size: Unknown
www.dienkinh.vn

Preview It Love It Download It

TẢI VỀ - Liên đoàn điền kinh Việt Nam
Powered by Google
17 Tháng 2 2014 ... ĐIỂN KINH VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Nam (6 nội dung): chạy 60m, 200m, 600m, nhảy cao, nhãy xa, ném bóng (150gr). ... Áp dụng luật Điền kinh do Tổng cục Thể dục Thể thao ban hành năm 2010 và các.
Size: Unknown
www.dienkinh.vn

Preview It Love It Download It

Điền kinh 1 - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Powered by Google
Tên môn học: Điền kinh I (chạy cự ly trung bình – nhảy cao kiểu úp bụng). - Mã môn ... 2.2 Luật, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài chạy trung bình. 01. 05. Đọc học liệu 6.1.1,. 6.1.2,. Lớp học. Thực hành rèn luyện nâng cao. 1. Kỹ thuật ...
Size: Unknown
www.hpu2.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.