DocJax - Docs right everywhere

Search Result

14,500 results found for 'lenh xuat kho'

2012.6341.BTP-TCTHADS.BC.doc - Bộ Tư pháp
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... tiếp nhận kịp thời, kiểm tra hiện trạng vật chứng, cân, đong, đo, đếm; nhập, xuất kho thực hiện theo lệnh của Thủ trưởng đơn vị.
Size: Unknown
www.moj.gov.vn

Preview It Love It Download It

tập đoàn xăng đầu việt nam cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... - Petrolimex
Powered by Google
30 Tháng Sáu 2012 ... CÔNG TY XĂNG DÂu KHU yỰc II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Căn cứ yêu cầu nhận hàng, Cty XDKV2 sẽ phát hành “lệnh xuất kho kiêm ...
Size: Unknown
fs.petrolimex.com.vn

Preview It Love It Download It

ị / TẬP ĐOÀN XĂNG ĐẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ ... - Petrolimex
Powered by Google
14 Tháng Sáu 2012 ... CÔNG TY XĂNG DÂU KHU AVỰC II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... ị - Người đại diện phương tiện vận tái xuất trình “lệnh xuất kho” là người ...
Size: Unknown
fs.petrolimex.com.vn

Preview It Love It Download It

Quy trình Quản lý kho tại nhà máy - Meliasoft
Powered by Google
Giám đốc hoặc người được ủy quyền phê duyệt đề nghị. ... Sau khi lập giao dich KTK thực hiện in phiếu xuất kho để lưu lại thông tin và lấy xác nhận của những ...
Size: Unknown
www.meliasoft.com

Preview It Love It Download It

Nội dung chính - Preferred Freezer Services
Powered by Google
phiếu xuất kho gốc, bản báo cáo tồn kho, lượng lưu chuyển hàng, gửi thư điện .... (*Gợi ý: Để tìm tất cả các lệnh xuất hàng mở (phiếu xuất kho chưa được thực ...
Size: Unknown
www.preferredfreezer.com

Preview It Love It Download It

QUY TRÌNH XUẤT HÀNG
Powered by Google
18 Tháng Bảy 2001 ... Đơn vị: Phò Phòng kinh doanh, KHO. Người biên soạn ... Quy chế quản lý thuốc độc A-B của Bộ y tế ban hành kèm theo quyết định số ... Đối với nhân viên: Phải có hóa đơn xuất nội bộ hoặc lệnh xuất hàng của phụ trách.
Size: Unknown
www.thuocbietduoc.com.vn

Preview It Love It Download It

Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính - Cục Hải quan Đồng Nai
Powered by Google
Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...... 2- Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ này thay thế mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ quy định tại chế ...
Size: Unknown
www.dncustoms.gov.vn

Preview It Love It Download It

2- Mẫu chứng từ kế toán
Powered by Google
Mã ĐVQHNS:.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...... PHIẾU XUẤT KHO ... Mã. số. Đơn vị. tính. Số lượng. Đơn. giá. Thành. tiền. Yêu cầu. Thực. xuất. A. B. C. D. 1. 2.
Size: Unknown
www.dct.udn.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.