DocJax - Docs right everywhere

Search Result

12,000 results found for 'giao an hoat dong giao duc ngoai gio len lop-chu de thang 7'

KH thang 4.2014.doc - pgddongda.edu.vn
Powered by Google
28 Tháng Ba 2014 ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Tiếp tục triển khai hoạt động bồi dưỡng theo chuyên đề trường, quận, TP. ... Giáo dục đạo đức, ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, TDTT, sinh hoạt tập ... 7. Thông tin, báo cáo, quy chế hội họp và tham gia các hoạt động chung của quận.
Size: Unknown
pgddongda.edu.vn

Preview It Love It Download It

SKKN TRAN THU NGUYET.doc - Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre
Powered by Google
Trường THCS Thành Phố Bến Tre Giáo viên: Trần Thu Nguyệt ... để thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt thực hiện chủ đề .... BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT, công văn 3903/UBND-VHXH ngày .... đức học sinh qua các buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt Đội theo chủ điểm hàng tháng.
Size: Unknown
www.bentre.edu.vn

Preview It Love It Download It

KeHoachPhoBienPhapLuat2014.doc - Sở GD-ĐT Sóc Trăng
Powered by Google
Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục ... Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch hoạt động thực hiện công tác ... dục thông qua các môn học với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Size: Unknown
www.soctrang.edu.vn

Preview It Love It Download It

V/v hướng dẫn lập kế hoạch tự kiểm tra - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ...
Powered by Google
Trong đó trọng tâm nhất là việc kiểm tra hoạt động và chất lượng dạy học tại mỗi nhà ... xây dựng lịch tự kiểm tra các hoạt động cho cả năm học và từng tháng; lịch kiểm ... công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác Đoàn- Đội - Sao, ..... 1.1.7. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chủ đề của năm học 2012 – 2013: ...
Size: Unknown
cantho.edu.vn

Preview It Love It Download It

tải file - Lào Cai
Powered by Google
nhà trường hiện nay, bản thân tôi thấy:hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớphoạt động không ... trình bày một vài kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động GDNGLL theo chủ điểm: tổ chức hoạt ..... Tháng 6,7,8: Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nội dung .... Đ/c Hiệu trưởng đọc diễn văn kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.
Size: Unknown
laocai.gov.vn

Preview It Love It Download It

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Sở Tư pháp
Powered by Google
Xuất phát từ mục tiêu giáo dục và đào tạo toàn diện của các nhà trường, ... tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, .... đối với giáo dục pháp luật trong nhà trường ngày 05/7/1992 Chủ tịch Hội đồng ..... hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp với các hình thức  ...
Size: Unknown
sotuphap.danang.gov.vn

Preview It Love It Download It

2. Trần Văn Hiếu - Trường Đại học Sư phạm Huế
Powered by Google
2) Ngày sinh: 02 tháng 9 năm 1961. 3) Ngày ... 7) Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học;Quản lý Giáo dục;Lý luận dạy học Đại học. ... Vấn đề làm việc độc lập với sách của sinh viên, Phát triển Giáo dục, Số 2/1997. ... Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005 (Đồng tác giả ). 6.
Size: Unknown
www.dhsphue.edu.vn

Preview It Love It Download It

Xem nội dung Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm - Trường Cao ...
Powered by Google
(Ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CĐCN ngày 03 tháng 6 năm 2013 ... Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp học sinh, sinh viên ... các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác . ... nhà trường tổ chức để quản lý lớp và duy trì trật tự chung; đôn đốc nhắc nhở,  ...
Size: Unknown
cdcntn.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.