DocJax - Docs right everywhere

Search Result

27,300 results found for 'bai tap ly thuyet thong ke'

Lý thuyết xác suất thống kê - E-ptit.edu.vn
Powered by Google
Tập tài liệu “Hướng dẫn học môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán” được biên soạn theo ... tập. Có khoảng từ 20 đến 30 bài tập cho mỗi chương, tương ứng với 3 -5 ... Xác suất có điều kiện, công thức nhân trong trường hợp không độc lập.
Size: Unknown
www.e-ptit.edu.vn

Preview It Love It Download It

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT THÔNG TIN - Khoa Công nghệ ...
Powered by Google
Có thể vận dụng để giải các bài toán cần xác định lượng tin. • Hiểu mô ... Biết được ảnh hưởng của lý thuyết thông tin trong các lĩnh vực như thống kê, học máy  ...
Size: Unknown
fit.uet.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

GT Ly thuyet thong tin.pdf - Tài nguyên số
Powered by Google
iv. 2.6.1. Cặp biến đổi Hilbert và tín hiệu giải tích . ... CHƯƠNG 3. CƠ SỞ THUYẾT THÔNG TIN THỐNG KÊ . ..... 95. 4.3.3. Các bài toán tối ưu của mã tuyến tính nhị phân . ..... của tác giả. Rất mong được sự đóng góp của bạn đọc. Các đóng ...
Size: Unknown
dlib.ptit.edu.vn

Preview It Love It Download It

Thống kê doanh nghiệp - Trường Đại học Nha Trang
Powered by Google
Lý thuyết. Bài tập/ Thảo luận. Thực hành/ Thí nghiệm. Chương 1.Một số vấn đề cơ bản về khoa học thống kê. 1.1.Khái niệm và chức năng của khoa học thống ...
Size: Unknown
www.ntu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Nguyên lý thống kê kinh tế - Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ
Powered by Google
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN. 1. Tên học phần : NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ (Principles of. Economic .... cung cấp. - Làm các bài tập do giáo viên yêu cầu. 6. Chương 6: Kiểm định giả thuyết. 13.
Size: Unknown
seba.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

đề cương môn xác suất thống kê - Trường Đại học Công nghệ Sài ...
Powered by Google
Tên môn học: XÁC SUẤT – THỐNG KÊ VÀ THỰC HÀNH. 1. Thông tin ..... Lên lớp . Thực hành. Tự học, tự nghiên cứu. Lý thuyết. Bài tập. Thảo luận. Chương 1. 3 ... Tự đọc những nội dung của môn học theo yêu cầu của giảng viên. Tham gia ...
Size: Unknown
www.stu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Xác suất - Thống kê - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Powered by Google
Các hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết tối ưu; Lý thuyết xác suất; Thống kê toán học; Toán ... Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức về xác suất và thống kê toán học để giải các bài tập được ... Xác suất có điều kiện và sự độc lập của các biến cố.
Size: Unknown
www.hpu2.edu.vn

Preview It Love It Download It

Nguyen ly thong ke kinh te_.pdf - Thư viện
Powered by Google
Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu. II. ... Nhu cầu về một tài liệu giảng dạy và học tập môn nguyên lý thống kê kinh tế, vừa phù ... mục đích giúp cho bạn đọc am hiểu các vấn đề về lý thuyết, chuẩn bị cho những tiết thực.
Size: Unknown
hfs1.duytan.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.