DocJax - Docs right everywhere

Search Result

24,100 results found for 'bai tap ly thuyet thong ke'

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - HUA
Powered by Google
BÀI GIẢNG NGUYỄN __Ị.Ý. THÔNG KE KINH ... Giáo trình lý thuyết thống kê, Chủ biên: Hà. Văn Sơn, NXB ... chung) là tập hợp các đơn vị cá biệt. (hay phần tử) ...
Size: Unknown
www.hua.edu.vn

Preview It Love It Download It

đề cương môn xác suất thống kê - Trường Đại học Công nghệ Sài ...
Powered by Google
Tên môn học: XÁC SUẤT – THỐNG KÊ VÀ THỰC HÀNH. 1. Thông tin ..... Lên lớp . Thực hành. Tự học, tự nghiên cứu. Lý thuyết. Bài tập. Thảo luận. Chương 1. 3 ... Tự đọc những nội dung của môn học theo yêu cầu của giảng viên.  Tham gia ...
Size: Unknown
www.stu.edu.vn

Preview It Love It Download It

QT215DV03 Ly thuyet xac suat thong ke - Kinh tế thương mại - Đại ...
Powered by Google
22 Tháng Mười Hai 2011 ... Trên lớp, sinh viên làm các ví dụ và bài tập minh họa. 7. Sau giờ lên ... Tài liệu đọc thêm: Đậu Thế Cấp. Xác suất thống kê (lý thuyếtbài tập).
Size: Unknown
kttm.hoasen.edu.vn

Preview It Love It Download It

Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Powered by Google
Tập tài liệu “Hướng dẫn học môn toán xác suất thống kê” này được biên ... Trong mỗi chương, mỗi nội dung, người học có thể tự đọc và hiểu được cặn kẽ thông ... sự tồn tại lời giải bằng lý thuyết và cuối cùng nêu thuật toán giải quyết bài toán ...
Size: Unknown
www.e-ptit.edu.vn

Preview It Love It Download It

Lý Thuyết Thông Tin - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
Powered by Google
Giáo trình Lý thuyết thông tin là một giáo trình cơ sở dùng cho sinh viên chuyên ngành. Điện tử ... Sau mỗi chương đều có các câu hỏi và bài tập nhằm giúp cho sinh viên củng cố được các kỹ ... sự đóng góp của bạn đọc. .... nhờ việc đưa vào khái niệm lượng thông tin và tính đến cấu trúc thống kê của tin, ông đã chứng.
Size: Unknown
uet.vnu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Nguyên lý thống kê kinh tế - Trường Đại học Nha Trang
Powered by Google
Khoa: Kinh tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Bộ môn: Kinh tế học ... Học phần tiên quyết: Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Kinh tế vi mô 1. Đào tạo trình độ: Đại học ... Nghe giảng lý thuyết: 26 tiết. - Thảo luận và làm bài tập trên lớp: 19 tiết.
Size: Unknown
www.ntu.edu.vn

Preview It Love It Download It

nguyen ly thong ke kinh te - Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Đại ...
Powered by Google
Học phần: Nguyên lý thống kê kinh tế. Statistical Principles of Economics. - Mã số : KT108. - Số Tín chỉ: 3. + Giờ lý thuyết: 40. + Giờ thực hành/bài tập/đồ án/: 5. 1.
Size: Unknown
seba.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.