DocJax - Docs right everywhere

Search Result

23,300 results found for 'bai tap phap luat dai cuong'

QT109DV02 Phap luat dai cuong - Kinh tế thương mại - Đại học ...
Powered by Google
22 Tháng Mười Hai 2011 ... Do Pháp Luật Đại Cương là môn học căn bản nên không cần điều kiện tiên quyết . ... Sinh viên nên đọc tài liệu tham khảo trước buổi học về chuyên đề có liên ... sinh viên thảo luận , làm bài tập theo nhóm tại lớp hoặc về nhà.
Size: Unknown
kttm.hoasen.edu.vn

Preview It Love It Download It

Pháp luật đại cương - E-ptit.edu.vn
Powered by Google
dẫn học tập môn Pháp luật đại cương dùng cho sinh viên các ngành thuộc hệ .... trở thành đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất, độc lập tài sản, tự định đoạt ..... Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính.
Size: Unknown
www.e-ptit.edu.vn

Preview It Love It Download It

NMT_NNPLDC tin chi_2013
Powered by Google
Tên môn học: Nhà nước và pháp luật đại cương ..... Nguyễn Minh Tuấn, Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (Sách .... Đọc tài liệu bắt buộc.
Size: Unknown
tuanhsl.files.wordpress.com

Preview It Love It Download It

ĐỀ CƯƠNG LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Powered by Google
Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Bộ môn Lý luận ...... Tài liệu bắt buộc phải đọc .... Nguyễn Minh Tuấn, Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 2007 .
Size: Unknown
tuanhsl.files.wordpress.com

Preview It Love It Download It

Pháp luật đại cương - Trường Đại học Nha Trang
Powered by Google
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Bộ môn: KHXH&NV ... Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG (Fundamentals of Law). Mã học phần: ... Làm bài tập trên lớp: 05.
Size: Unknown
ntu.edu.vn

Preview It Love It Download It

KL001 - Pháp luật đại cương - Đại học Cần Thơ
Powered by Google
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc. ĐỀ CƯƠNG ... Tên học phần : Pháp luật Đại cương (Basic Law). - Mã số học ... 2 TC (20 tiết lý thuyết, 10 tiết bài tập/thực hành ). 2.
Size: Unknown
crd.ctu.edu.vn

Preview It Love It Download It

BÀI 7: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM - 2
Powered by Google
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG ĐỀ THI MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG ... Hành vi vi phạm pháp luật bị coi là hành vi tội phạm. ... Phần 2: Bài tập (4 điểm).
Size: Unknown
gddc.caothang.edu.vn

Preview It Love It Download It

Pháp luật đại cương - Trường Đại Học Mở Tp. Hcm
Powered by Google
Môn học trình bày những khái niệm cơ bản về Nhà nước và pháp luật, bao gồm: ... Tuyền. (2012) tài liệu hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương,. Đại học .... Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành. 5.
Size: Unknown
dttx.ou.edu.vn

Preview It Love It Download It

Bookmark and Share

All documents are the property of their respective owners.
Please respect the publisher and the author for their creations if their documents were copyrighted.